جشنواره ملی پژوهشی سهند 92 - اطلاعیه ها

 تکمیل نواقصات مدارک ارسالی به جشنواره

 تاريخ: 15/10/92

 کلیه شرکت کننده گان در فراخوان جشنواره ملی پژوهشی سهند در صورت ناقص بودن مدارک حداکثر تا 12 بهمن ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آن اقدام نمایند.

لازم به تذکر است دبیرخانه جشنواره هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرونده های ناقص جهت ارسال به کمیته داوری نخواهد داشت.


 درج در سايت توسط : دبیرخانه جشنواره