جشنواره ملی پژوهشی سهند 92 - اطلاعیه ها

 برگزیدگان جشنواره

 تاريخ: 21/12/92

 براساس ضوابط اعلام شده، کمیته داوران جشنواره تشکیل و طرح های رسیده به دبیرخانه را در سه گروه مورد ارزیابی قرار دادند. طرح های برگزیده جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.


گروه 1 :

گروه 2 :
گروه 3 :
لازم به ذکر است ردیف بندی فوق بر اساس معیار خاصی نمی باشد.
 
ضمن تقدیر از تمامی برگزیدگان جشنواره به اطلاع میرساند طرح های برتر در هر گروه از بین طرح های برگزیده جشنواره در برنامه اختتامیه همزمان با نمایشگاه طرح های برگزیده اعلام و معرفی خواهند شد.


 درج در سايت توسط : دبیرخانه جشنواره