یکشنبه، 9 آذر 1399  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
گالری تصاویر
l 
 

     

 
جدول ارزیابی امتیاز طرح های کاربردی  تجاری سازی شده

 (گروه 1 : طرحهای کاربردی تجاری سازی شده، گروه 2 : طرحهای کاربردی در حال تجاری سازی شدن و گروه 3 : همانند گروه 2 در مقطع دانشجویی)

ردیف عنوان حداکثر امتیاز در بند مربوطه حداکثر امتیاز در ردیف مربوطه توضیحات
 
 
 
1
اختراعات *
(گروه 1، 2 و 3)
ثبت شده داخلی 20 200 بهمراه مستندات
ثبت شده بین المللی 20  تا 60 بهمراه مستندات
ارزیابی شده (تایید علمی) توسط بنیاد ملی نخبگان 60 بهمراه مستندات
توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 60
توسط پارکهای علم و فناوری، دانشگاهها و مراکز رشد وابسته 40
فروش اختراع/تجاری شده 60 بهمراه مستندات
 
 
2
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر در ارتباط با طرح
(گروه 1، 2 و 3)
JCR 30 بهمراه مستندات
 
ISI 6
ISC 5
علمی- پژوهشی 4
علمی- ترویجی 3
 
3
مقالات پذیرفته در همایش در ارتباط با طرح
(گروه 1، 2 و 3)
همایشهای علمی ملی 5/1 10 بهمراه مستندات
 
همایشهای علمی بین المللی 2
4 طرحهایی که به مرحله تولید رسیده
میزان دستیابی به محصول
(گروه 1، 2 و 3)
تولید نمونه 50 150 بهمراه مستندات
تولید انبوه 150
5 مشارکت در انتقال فناوری
(گروه 1، 2 و 3)
به داخل (بومی سازی) 100 بهمراه مستندات
به خارج (صادرات) 200
6 استفاده از برند  
(گروه 1)
ثبت برند ایرانی 40 100 بهمراه مستندات
ثبت برند بین المللی 100
 
 
7
امور مالی
 
گردش مالی سالیانه (حجم قراردادها)
(گروه 1)
تا 100 میلیون ریال 10 بهمراه مستندات
100-200 میلیون ریال 20
200-300 میلیون ریال 30
300-400 میلیون ریال 40
400-500 میلیون ریال 50
بالای 500 میلیون ریال به ازاء هر 100 میلیون ریال 20 امتیاز علاوه بر 50 امتیاز پایه 200
فروش دانش فنی
(گروه 1، 2 و 3)
50
 
 
 
 
8
سطوح همکاری با دانشگاه و مراکز پژوهشی
(گروه 1، 2 )
جذب تیمهای دانشجویی در دوره های کارآموزی یا کارورزی 2 60 بهمراه مستندات
همکاری در پایان­نامه های ارشد 4
همکاری در رساله های دکتری 6
استفاده از مشاور دانشگاهی 7
9 تعداد شاغلین بر حسب پرداخت بیمه (کارآفرینی)
(گروه 1)
هر نفر10 امتیاز 150 بهمراه مستندات
 
* جهت ارزیابی و داوری طرحها داشتن ارزیابی و تائیدیه علمی از یکی از موسسات معتبر (بنیاد ملی نخبگان / سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ی/ پارکهای علمی و فناوری، دانشگاهها و مراکز رشد وابسته) الزامی می باشد.
       

اداره خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
تماس با ما
کلیه حقوق نشر محفوظ است